Context-modell

Modellünk szerint az elkötelezett és produktív együttműködést három alapelv egyidejű alkalmazásával lehet megvalósítani.

  • SZÁMOK konkrétumokra, tényekre és adatokra támaszkodó döntési folyamatok, működtetett kontrolling rendszerek
  • KAPCSOLAT törekvés az asszertív - konstruktív - nyílt - egyértelmű - megoldásorientált visszajelzéseken alapuló kommunikációra az emberi érintkezések minden felületén
  • BIZALOM vélemények vállalása egymás felé, nyitottság eltérő nézőpontok kifejezésére és befogadására

A modell értelmezhető szervezeti szinten, vagy szervezeti egységek és team-ek szintjén, ugyanakkor vezetési alapelvvé is transzformálható. Alkalmazásával vezetői és szervezeti dilemmákat lehet továbblendíteni feloldásuk felé, tudatosan fejlesztve – alakítva a professzionális együttműködést.