Context Sales Contact
üzleti érintkezések finomhangolása

Ahogyan jelen vagyunk egy helyzetben, azzal elkerülhetetlenül befolyásoljuk egymást. Hatások hullámainak elindítása, érkező hullámok olvasása majd újabbak küldése folyamatosan, villámgyors reflexekkel zajlik és mindennek cseppnyi része jut csak figyelmünk fénysugarával tudatosságunkig. Mégis képesek vagyunk erre a virtuóz játékra, ahol kölcsönhatások áramlatai között keressük az utat és törünk előre - legtöbbször anélkül, hogy tudatában lennénk erősségeink és korlátozó megszokásaink hatalmának kapcsolódásaink alakításában.

Programunk célja olyan szemléletmód és eszköztár megismerése és gyakorlása, amellyel élve a képzésen résztvevők az emberi kölcsönhatások törvényszerűségeit jobban felismerve, tudatosabban alakíthatják üzleti kapcsolataik dinamikáját értékesítési, ügyfélkezelési, tárgyalási, vezetői szituációkban.

A képzést modulárisan állítottuk össze a következő témák mentén:

  • Összhang létrehozása, fenntartása (rapport)  -  Hogyan hangolódjak a partneremre, hogyan kerülhetek közös hullámhosszra vele…?
  • Élményszerű, “kedvcsináló” kommunikáció eszköztára  -  Hogyan fejezzem ki magam úgy, hogy felkeltsem és fenntartsam a tárgyalópartnerem  nyitottságát, érdeklődését...?
  • Direkt és indirekt nyelvi eszközök használata, hatásmechanizmusai  -  Hogyan fejezzem ki magamat úgy, hogy olyan a hatást keltsek, amit szeretnék…? Hogyan, milyen kérdésekkel térképezzem fel a partnerem gondolkodásmódját...?
  • A követés-vezetés (pacing and leading) elve  -  Hogyan értsek meg másokat, hogy engem is megértsenek…? Hogyan kapcsolódjak mások gondolkodásmódjához, hogy onnan indulva vezethessem a beszélgetést a kívánt irányba…?
  • Átkeretezés (reframing): új kontextus létrehozása  -  Hogyan lehet szokássá vált korlátozó reakciókat, gondolkodási kereteket, hiteket, feltételezéseket, felismerni és megváltoztatni…? Hogyan mérjem fel, majd hogyan alakítsam a kontextust olyan módon, ami célhoz vezet…?

A program felépítése:

  • alapozás fázisa: a fenti témakörök feldolgozása, gyakorlati alkalmazásuk megalapozása
  • mélyítés fázisa: az alapozó szakaszban tanultak gyakorlatba fordítása során szerzett tapasztalatok megbeszélése, a beépülés mélyítése.
  • személyes alkalmazás támogatása: opcionális shadowing ill. coaching támogatás

Az alapozás és a mélyítés csoportban (6-12 fő) történik. Mindkét fázis rugalmasan testre szabott időkeretekkel többféleképpen is megvalósítható: 4 x 0,5 napos modulokon, ill. 2 x 1 napos, vagy 1 x 2 napos programokkal.