Szervezet​fejlesztés
lépésről lépésre

Hogyan érdemes szervezetfejlesztési folyamatot felépíteni, amikor

 • a cél pontosításához a helyzet világos feltérképezésére és értelmezésére van szükség,
 • a cél adott, de a tettek mezejére lépéshez hiányzik egy pontosabb koncepció, hiányzik a célhoz vezető út terve,
 • Már lépni kellene, de a konkrét irány még bizonytalan. Nyitva van, hogy pontosan MIT, az pedig méginkább, hogy HOGYAN...

 

A következőkben bemutatjuk azt a folyamatot, amelynek lépéseit ilyen esetekben töltünk meg tartalommal ügyfeleink sajátos összefüggéseire és igényeire tekintettel:

 1. Kapcsolatfelvétel, konzultáció
  Célja sok-sok kérdéssel oda-vissza a kölcsönös értés, partnerünk helyzetértelmezésének feltérképezése, saját első olvasatunk visszajelzése.
 2. Ajánlatkészítés és egyeztetés
  Az eddigi konzultáció tapasztalatai alapján ajánlatot készítünk, ahol megfogalmazzuk javaslatainkat.
 3. Diagnózis, információgyűjtés
  Egyéni / csoportos interjúk kulcsemberekkel, majd a tapasztalatok összegzése, visszacsatolása a Megbízó felé. Együttes értelmezés és következtetések, valamint lehetséges irányok és döntési pontok rögzítése…
 4. Újabb ajánlat (pontosítás, testre szabás)
  A diagnózis outputjai alapján ajánlatot készítünk a “MIT” és “HOGYAN” kérdésekre reflektálva, javaslatokat fogalmazunk meg a Megbízó eredeti-, és a diagnózis tapasztalatai alapján konkretizálódó igényeire tekintettel.
 5. Beavatkozás, fejlesztés
  Egyéni coaching / kiscsoportos / nagycsoportos tréning / team coaching program(ok) előkészített fókuszokkal, egyeztetett célokkal, testre szabottan felépített folyamattal.
 6. Értékelés és folyamatos konzultációk
  A megvalósított programokról tanácsadói összefoglaló értékeléseket írunk, amelyeket személyesen is átbeszélünk Megbízónkkal. Az együttműködés során folyamatosan monitorozzuk az igények és célok státuszát a fejlesztési folyamat tapasztalataira tekintettel.