Team Egész-ség
a sikeres együttműködésért

Egy team sikere mögött mindig a team ereje, azaz egységessége, egész-sége áll.

Hogyan lehet létrehozni, fenntartani, helyreállítani a team egész-ségét, miközben az élet folytonosan erodálja azt:
Amikor:

 • a tempó túlfeszített, az erőforrások szűkösek...
 • a működési környezet változik...
 • az együttműködésben feszültségek érezhetők (versengés, elfáradás, konfliktusok),...
 • az üzleti eredményen javítani szükséges.

A team egész-ség néhány olyan alapelv szokássá transzformálásán múlik, amelyek segítségével a teamben

 • tudják, hogy számíthatnak egymásra…
 • kimondják az eltérő véleményeket és közben megoldást kereső módon viszonyulnak a különböző nézőpontokhoz,
 • a negatív energiákból együttesen képesek pozitív erőt kovácsolni.

A team egész-ség az ott lévő embereken múlik. Vezetőkön és kollégákon. Szükséges hozzá önismeret, egymás ismerete, bizalom, figyelem és jó szándék...

Mi történik a programon?
Segítünk olyan légkört teremteni, ahol megtörténhet az egész-séges team működés megtapasztalása, felépítése, megszilárdítása, néhány team egész-ség alapelv gyakorlati alkalmazásba ültetése, pl.:
Vélemények vállalása: Nyitottság visszajelzések adására és fogadására… Mert a vélemény érték, a vélemény képviselete a fejlődés motorja… A vélemények és ellenvélemények kifejezésének konstruktív lehetőségei adottak, formái ismertek. Ugyanakkor egy korábbi megállapodás, döntés minden érintett számára betartandó - egészen annak megváltoztatásáig.
Transzparencia: Együttműködési elvek, faladat-, hatás-, és felelősségi körök átláthatósága… Világos célok és értékek… Amit mondunk, azt tesszük: következetesség …
Beépített mechanizmusok: A megoldáskereső együttműködés gyakorlására, monitorozására, fejlesztésére a team életszerű mechanizmusokat alakít ki (pl. meetingek rendje, eszkalációs / konfliktuskezelési / egyeztetési rutinok…)  mindebben világossá téve a vezető és mások szerepét, feladatait.

A Team-Egész-ség fejlesztési folyamat főbb lépései:

 • Előkészítés
  Konzultációk a Megbízóval, egyéni / csoportos előkészítő interjúk a team tagjaival, részletes programjavaslat és tematika kidolgozása
 • Megvalósítás
  Team Egész-ség tréningprogram (1 - 2 napos) + értékelés
 • Utókövetés
  Az eredmények monitorozása, megszilárdítása egy követő programon

Várható eredmények
A program tapasztalatai nyomán nőhet a team ereje, egész-sége, ezen keresztül eredményessége, és mindezzel együtt a team tagjainak elégedettsége, elköteleződése is.